Author: admin

Regionalni program lokalne demokratije, u partnerstvu sa Gradom Tuzlom, objavio je Javni poziv za učešće u javnoj raspravi za odabir tema u sklopu zajedničkog javnog poziva za projekte organizacija civilnog društva na području grada Tuzla, u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu. 05.09.2019....

Centar za podršku organizacijama (CENSOR) objavljuje poziv za takmičenje za studente/ice u BiH Kampanja za mlade u BiH: Govorimo o vašim problemima! Poziv za mlade! Pošaljite fotografiju i osvojite nagradu! CENSOR u okviru projekta HOLICOB (Housing and Living Conditions in B&H) – Uslovi stanovanja i življenja u BiH, objavljuje poziv...