Author: admin

Postovana/i, Centar za podrsku organizacijama (CENZOR) lZ Tuzle Vas poziva na dorucak, koji organizujemo 28.10. 2015. godine (SRIJEDA), u 10:00 casova, u TC "DRAMAR" (SlavinoviCi), na 1. spratu (separe Restorana)...

Podaci za navedene ankete su prikupljeni u razdoblju od juna do septembra 2014. godine u dva grada, Tuzla i Sarajevo. Istraživanjem je obuhvaćeno 924 ispitanika, u kojoj 638 ispitanika (69%) su bili iz Tuzle i 286 ispitanika (31%) su bili iz Sarajeva.

U Tuzli je 9.7.2015 godine održana javna rasprava o nacrtu Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade. Učešće u raspravi su uzeli predstavnici odbora etažnih vlasnika, predstavnici upravitelja, građani i ostali zainteresovani za ovu oblast....