Author: admin

Počela je radionica sa studentima u Sarajevu. Danas govorimo o višestrukim koristima ugovora o zakupljivanju stana. Definišemo kako regulisati prava i obaveze stanodavaca i stanara. Više slika i na našem FB profilu        ...

Počela je međunarodna kampanja „Dom za sve“ čiji će fokus u ovoj godini biti podizanje svijesti o značaju i važnosti potpisivanja ugovora o zakupu stana. Posebna pažnja tokom kampanje bit će usmjerena na studente, mlade parove ali i druge građane kako bi bolje i kvalitetnije riješili svoje stambeno pitanje. Sagovornici: Christina Bergmann, program menadžerica za Zapadni Balkan, međunarodni centar Olaf Palme, Švedska Jasminka Tadić – Husanović, predsjednica Centra za podršku organizacijama CENSOR

Služba civilne zaštite Grada Tuzla vrši nadzor nad izvršavanjem obaveza iz Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade. U vezi navedenog ovlaštena lica će tokom  maja 2017.godine izvršiti kontrolu rada kod upravitelja zgrada, te nakon izvršenog uvida u račune i utvrđenog činjeničnog stanja, ukoliko se utvrde nepravilnosti, izdati prekršajne naloge protiv etažnih vlasnika i upravitelja zgrada koji nisu izvršavali svoje obaveze utvrđene navedenim Zakonom.