Author: admin

Više od 80% zgrada u BIH nema odgovarajuću toplinsku zaštitu, kao ni odgovarajući sistem grijanja i hlađenja. Više od 40% ukupnih energetskih potreba u BiH otpada na zgradarstvo, a „svega“ 55% na transport i industriju, stoga je od iznimnog značaja obratiti pažnju na ovaj sektor, jer se ovdje nalaze i najveći potencijali za uštede. Opširnije pročitajte u prilogu ispod...

Informišite se podrobnije o ciljevima naseg Udruženja, te o aktivnostima i postignućima projekta HOLICOB u 12-minutnoj reportaži.

Kampanja za mlade u BiH

Osnovne informacije o promotivnoj KAMPANJI – foto TAKMIČENJU: U okviru projekta HOLICOB u mjesecu novembru implementirat ćemo online foto takmičenje za mlade.
  • Cilj takmičenja je motivisati mlade ljude da govore o problemima i stavovima vezanim za uslove stanovanja i življenja mladih u Bosni. Specifični cilj takmičenja je prikupiti mišljenja mladih ljudi o konkretnim problemima vezanim za studentski način života u Bosni.