HOLICOB

  Centar za podršku organizacijama, kampanjom “Dom za sve” promovira značaj potpisivanja ugovora o zakupu. Ugovorom se štite stanodavci i zakupci, smanjuje se siva ekonomija, obezbjeđuju se dodatna budžetska sredstva, prikupljaju se statistički podaci, a upravitelji stiču uvid u vlasničku strukturu etažnih jedinica u zgradama. Projekat HOLICOB...

CILJEVI PROJEKTA: Doprinijeti radnoj dugoročnoj strategiji stanovanja i življenja ljudi u Tuzli i Sarajevu Pružiti nove perspektive o pitanjima stanovanja i življenja koristeći kompetencije OCD-a Dati snažne inpute u debatama Uključiti mlade da budu aktivni u procesu PROJEKAT FINANSIRA OLOF PALME CENTAR, za period juni 2014....