Useful articles

Više od 80% zgrada u BIH nema odgovarajuću toplinsku zaštitu, kao ni odgovarajući sistem grijanja i hlađenja. Više od 40% ukupnih energetskih potreba u BiH otpada na zgradarstvo, a „svega“ 55% na transport i industriju, stoga je od iznimnog značaja obratiti pažnju na ovaj sektor, jer se ovdje nalaze i najveći potencijali za uštede. Opširnije pročitajte u prilogu ispod...