ENERGIJU ŠTEDI, KUĆU UREDI

ENERGIJU ŠTEDI, KUĆU UREDI

Više od 80% zgrada u BIH nema odgovarajuću toplinsku zaštitu, kao ni odgovarajući
sistem grijanja i hlađenja.

Više od 40% ukupnih energetskih potreba u BiH otpada na zgradarstvo, a „svega“
55% na transport i industriju, stoga je od iznimnog značaja obratiti pažnju na ovaj
sektor, jer se ovdje nalaze i najveći potencijali za uštede.

Opširnije pročitajte u prilogu ispod…

ENERGIJU ŠTEDI, KUĆU UREDI (.pdf)