Kako se bračni partner može upisati kao suvlasnik na nekretnini koja čini bračnu stečevinu?

Kako se bračni partner može upisati kao suvlasnik na nekretnini koja čini bračnu stečevinu?