Podjela edukativnih brosura u okviru kampanje DOM ZA SVE

Podjela edukativnih brosura u okviru kampanje DOM ZA SVE

 

Centar za podršku organizacijama, kampanjom “Dom za sve” promovira značaj potpisivanja ugovora o zakupu. Ugovorom se štite stanodavci i zakupci, smanjuje se siva ekonomija, obezbjeđuju se dodatna budžetska sredstva, prikupljaju se statistički podaci, a upravitelji stiču uvid u vlasničku strukturu etažnih jedinica u zgradama. Projekat HOLICOB u cjelosti finansira Olof Palme međunarodni centar, a realizira se u partnerstvu sa Udruženjem stanara švedske regije Aros Javle.
Vrijedni volonteri, na čelu sa Mustafom Džihićom u okviru kampanje DOM ZA SVE, protekle sedmice za 800 mladih osoba obezbijedili su edukativne brošure o pravima i obavezama stanodavaca i stanoprimaca! Brošura je namijenjena svim sudionicima u lancu zakupa- stanodavci, stanoprimci, poreske uprave, upravitelji.

Izjava u potpunosti preuzeta sa  : http://radiom.ba/podjela-edukativnih-brosura-u-okviru-kampanje-dom-za-sve/