Svjetski Dan Stanara u Tuzli

Svjetski Dan Stanara u Tuzli

I Bosna i Hercegovina je danas u Tuzli po prvi puta obilježila svjetski Dan stanara, temom posvećenom zaštiti od požara, pravnom okviru i sigurnosti!