Uslovi stanovanja i življenja u Bosni / HOLICOB

Uslovi stanovanja i življenja u Bosni / HOLICOB

small-2274-1228669 (1)

CILJEVI PROJEKTA:

  • Doprinijeti radnoj dugoročnoj strategiji stanovanja i življenja ljudi u Tuzli i Sarajevu
  • Pružiti nove perspektive o pitanjima stanovanja i življenja koristeći kompetencije OCD-a
  • Dati snažne inpute u debatama
  • Uključiti mlade da budu aktivni u procesu

PROJEKAT FINANSIRA OLOF PALME CENTAR, za period juni 2014. – decembar 2019. godine.
Projekat koordinira Udruženje stanara Švedske, regija Aros-Gävle. Koordinator projekta za BiH je novoformirana OCD Centar za podršku organizacijama iz Tuzle, partneri projekta su OCD-a iz Tuzle i Sarajeva. HOLICOB

INTERESI ŠVEDSKOG PARTNERA NA PROJEKTU:

  • kulturalna, socijalna/društvena i finansijska saznanja u oblasti stanovanja i življenja u BiH
  • uporedni rad eksperata Švedske i BiH
  • razmjena znanja mladih osoba Švedske i BiH
  • uspostavljanje „Savjetodavnog odbora“ na internetu
  • izrada dugoročne strategije stanovanja