Podjela edukativnih brošura u okviru kampanje DOM ZA SVE

Podjela edukativnih brošura u okviru kampanje DOM ZA SVE

Vrijedni volonteri, na čelu sa Mustafom Džihić u okviru kampanje DOM ZA SVE, na +42° za 800 mladih osoba obezbijedili edukativne brošure o pravima i obavezama stanodavaca i stanoprimaca!