Zahvaljujemo RTV 7 Tuzla na objavljenom prilogu sa radionice “Ima li korupcije u oblasti stanovanja?”