Novosti

Centar za podršku organizacijama (CENSOR) objavljuje poziv za takmičenje za studente/ice u BiH Kampanja za mlade u BiH: Govorimo o vašim problemima! Poziv za mlade! Pošaljite fotografiju i osvojite nagradu! CENSOR u okviru projekta HOLICOB (Housing and Living Conditions in B&H) – Uslovi stanovanja i življenja u BiH, objavljuje poziv...

CENSOR promovira unaprjeđenje kvalitete življenja i stanovanja u BiH usmjeravajući svoje akcije posebno prema mladim ljudima i inicirajući učesnički pristup svih relevantnih aktera u pravcu postizanja zajednički prihvatljivih rješenja. Već šestu godinu aktivno realizujemo projekat HOLICOB koji ima za cilj doprinijeti izradi dugoročne strategije uslova stanovanja...

Sarajevske općine nude simbolične programe koji imaju za cilj pružiti podršku mladima u procesu rješavanju njihova stambenog pitanja, te posljedično mladi nisu prepoznati kao jedna od kategorija koja bi potencijalno mogla biti korisnik stanova nad kojima općine imaju pravo vlasništva ili raspolaganja. Naznake o promjenama...

Zahvaljujemo Maliku Garibiji, ministru za rad i soc.politiku KS, Vesni Bukvić, projekt menadžerici pri Ministarstvu za prostorno uređenje, građenje i okoliš KS i Dini Nikšiću na veoma toplom prijemu i konstruktivnom sastanku. Razgovarali smo o načinima saradnje u procesu izrade strategije stambenog zbrinjavanja. Nastavak slijedi...