Reakcija na odluku Ministarstva o ukidanju subvencioniranja mladih za kupovinu stanova

Reakcija na odluku Ministarstva o ukidanju subvencioniranja mladih za kupovinu stanova

Mirza Hebib, savjetnik na projektu #HOLICOB o Strategiji zbrinjavanja mladih na području TK i Kantona Sarajevo, sagovornik Faruk Kapidžić, ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS.