Rješavanje stambenog pitanja-perspektive postsocijalističkih zemalja

Rješavanje stambenog pitanja-perspektive postsocijalističkih zemalja

U sjajnoj organizaciji Mustafe Džihića, ljubaznošću Pravnog fakulteta i ELSA Bosne i Hercegovine, studenti su uživali u radionici Mirze Hebiba na temu Rješavanje stambenog pitanja-perspektive postsocijalističkih zemalja.