Sa studentima održana radionica na temu zelenog stanovanja