U @ELSA Sarajevo održane dvije radionice: Ekonomske i pravne perspektive stambenog zbrinjavanja mladih