Author: admin

Delegacija iz BiH je boravila u Švedskoj u sklopu projekta HOLICOB. Tokom ovog boravka održani su susreti sa predstavnicima partnerskih organizacija, predstavnicima asocijacija stanara, vlasnicima stambenih kompanija, predstavnicima studenata i vlasti. Delegacija je posjetila i veliki broj kompanija i stambenih jedinica.

U galeriji slika možete vidjeti kako su izgledali radni sastanci i sama posjeta Švedskoj.

Vlada Tuzlanskog kantona raspisala je danas Javni poziv za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih za 2014. godinu. Subvencioniranje podrazumijeva podrazumijeva odobravanje novčanih sredstava na ime regresiranja kamata za odobrene kredite za rješavanje stambenih potreba mladih, a pod rješavanjem stambenih potreba mladih misli se na kupovinu stana/kuće, rekonstrukciju, adaptaciju stambenog prostora, izgradnju kuće ili nadziđivanje kolektivnog stambenog objekta. Za ove namjene u Budžetu Tuzlanskog kantona planirano je ukupno 50.000,00 KM.