Toplo preporučujemo štivo djevojkama, ženama ali bome i momcima, muškarcima – tehnike jednake raspodjele moći između žena i muškaraca! #begendersensitive

Toplo preporučujemo štivo djevojkama, ženama ali bome i momcima, muškarcima – tehnike jednake raspodjele moći između žena i muškaraca! #begendersensitive

Prirucnik o moci (priručnik otvarate klikom na link pored zagrade)